AUTORSKIE WYKŁADY AKADEMICKIE

dr inż.Krzysztofa Michalika

 

 

1.TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH –ROBOTY ZIEMNE.

2.ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH.

3.BUDOWNICTWO MIEJSKIE.

4.DIAGNOSTYKA BUDYNKÓW.

5.PRAWO BUDOWLANE I WARUNKI TECHNICZNE.

6.PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W BUDOWNICTWIE.

7.OPINIE TECHNICZNE I EKSPERTYZY BUDOWLANE –PODSTAWY.

 

 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE.

 

1.GŁĘBOKIE WYKOPY W TECHNOLOGII ROBÓT ZIEMNYCH.

2.ROLA I ZADANIA BIEGŁEGO SADOWEGO Z ZAKRESU BUDOWNICTWA.

3.PODSTAWOWE BŁEDY W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

4.PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH W BUDOWNICTWIE.

5.KATASTROFY I AWARIE W BUDOWNICTWIE.

student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik