SZTUKA BUDOWLANA

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Michalik K. ,” Sztuka Budowlana. ” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

 

sztuka

 

SPIS TREŚCI:

 

Wprowadzenie.
1.Wstęp.
2.Podstawowe definicje i pojęcia.
3.Podstawy historyczne.
4.Podstawy  filozoficzne sztuki budowlanej
4.1.Sztuka i budownictwo.
4.2.Sztuka i inżynieria.
4.3.Zasady wiedzy technicznej.
4.4.Metodologia nauk ścisłych.
5.Podstawy prawne.
5.1.Historia prawa w zakresie budownictwa.
5.2.Prawo budowlane.
5.3.Kodeks cywilny.
5.4.Odbiór robót budowlanych zgodnie z kodeksem cywilnym.
5.5.Warunki techniczne,normy,wymagania,instrukcje.
5.6.Normy budowlane.
5.7.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
6.Zakres wiedzy w budownictwie.
6.1.Inzynieria i budownictwo.
6.2.Budownictwo a nauka.
6.3.Rzemiosło w budownictwie.
7.Podstawy sztuki budowlanej.
7.1.Wiedza.
7.2.Doświadczenie.
7.3.Obiektywizm.
7.4.Krytycyzm.
7.5.Decyzyjność.
7.6.Etyka zawodowa.
8.Jakość w budownictwie.
8.1.Jakość robót budowlanych.
8.2.Audyt jakości.
8.3.Systemy oceny jakości.
8.4.Zarządzanie jakością.
9.Elementy oceny inwestycji i robót budowlanych.
9.1.Należyta staranność.
9.2.Niedbalstwo w budownictwie.
9.3.Ignorancja w budownictwie.
9.4.Zgodność z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
9.5.Zgodność z zasadami określonymi w warunkach technicznych.
9.6.Zgodność z normami.
9.7.Sztuka budowlana.
9.8.Błedy w sztuce budowlanej.
9.9.Ocena wykonania robót budowlanej.
10.Zasady wiedzy technicznej w kontekście ustawy Prawo budowlane.
11.Historia budowniczych, mistrzowie sztuki budowlanej.
12.Przesłanie Witruwiusz,a sztuka budowlana.
13.Bezpieczeństwo,trwałość i niezawodność konstrukcji budowlanej.
14.Podsumowanie.
Bibliografia i źródła.
 Od Wydawnictwa

 

student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik