INFORMACJE OGÓLNE DLA STUDENTÓW - ZASADY USPRAWNIENIA PROCESU  DYDAKTYCZNEGO.

 

1. W celu usprawnienie procesu dydaktycznego została stworzona indywidualna strona internetowa wykładowcy dr inż. Krzysztofa Michalika wyłącznie dla potrzeb studentów  kierunku Budownictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Katedra Budownictwa Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Użytkowych.

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

2. Strona zawiera wszelkie możliwe informacje dla studentów w zakresie terminów, rodzaju i zakresu wykładów, materiały dydaktyczne, literatura, podstawy prawne ,teoretyczne, wytyczne wykonywania referatów i ćwiczeń projektowych i innych zajęć dydaktycznych, książki techniczne , opracowania naukowe, artykuły, informacje techniczne.

Wykłady:

 • Technologia robót budowlanych-roboty ziemne.
 • Zabezpieczenia budynków  wznoszonych na terenach górniczych.
 • Budownictwo miejskie.
 • Prawo budowlane.
 • Procedury administracyjne w budownictwie.
 • Seminarium dyplomowe.

Wykłady specjalistyczne:

 • Diagnostyka budynków.
 • Termografia w budownictwie.
 • Podstawy prawne pracy rzeczoznawcy budowlanego.
 • Podstawy prawne pracy biegłego sądowego z zakresu budownictwa.
 • Opinie i ekspertyzy w zakresie budownictwa w postępowaniu sądowym.
 • Wykopy głębokie.


3.Strona zwiera  informacje ogólne:

 •  harmonogram wykładów
 •  harmonogram ćwiczeń projektowych
 •  terminy wykładów zaliczeń ,kolokwiów zaliczeniowych
 •  terminy egzaminów ,egzaminów poprawkowych
 •  sprawdziany
 •  konsultacje
 •  seminaria dyplomowe

4.Strona zawiera w plikach pdf:

 •  informacje ogólne
 •  literaturę podstawową i uzupełniającą dla danego przedmiotu
 •  podstawy prawne i teoretyczne
 •  warunki techniczne 
 •  linki i strony w zakresie budownictwa

5.Procedura w zakresie obsługi studentów:


ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

A. Zakres, zawartość ,układ i inne informacje w zakresie ćwiczenia projektowego podane są na stronie internetowej i w przekazanym temacie z danymi projektowymi

B. Na 1 ćwiczeniu projektowym każdy student otrzymuje indywidualne dane w zakresie ćwiczenia projektowego.

C. Po wykonaniu ćwiczenia student przesyła do sprawdzenia w wersji elektronicznej wykonane ćwiczenie w następującym zakresie:

Temat ćwiczenia skan w wersji PDF

Ćwiczenie projektowe w wersji do druku w wersji DOC i PDF

Prezentacja ćwiczenia projektowego w PPT(program Power Point)

w jednej wiadomości mailowej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pliki winny być zapisane w następujący sposób:

kowalskiprojekt,kowalskireferat,kowalskidane,kowalski ……

D. Wykładowca dokonuje sprawdzenia ćwiczenia i wysyła mail o zaliczeniu ćwiczenia które student drukuje i zamieszcza w projekcie.

UWAGA !!!!!

Brak potwierdzenia zaliczenia ćwiczenia projektowego powoduje brak możliwości przystąpienia do egzaminu czy kolokwium zaliczeniowego.

F.Zaliczenie ćwiczenia projektowego następuje po przekazaniu kompletnego ćwiczenia w formie papierowej wydruku oraz sprawdzeniu samodzielności wykonania ćwiczenia projektowego-pytania kontrolne..

REFERAT INDYWIDULANY:

A. Zakres, zawartość ,układ i inne informacje w zakresie indywidualnego referatu  podane są na stronie internetowej i w przekazanym temacie z danymi projektowymi

B. Na 1 ćwiczeniu projektowym każdy student otrzymuje indywidualne dane w zakresie referatu indywidulanego.

C. Po wykonaniu referatu student przesyła do sprawdzenia w wersji elektronicznej wykonane referatu w następującym zakresie:

Temat referatu skan w wersji PDF

Referat w wersji do druku w wersji DOC i PDF

Prezentacja referatu w PPT(program Power Point)

w jednej wiadomości mailowej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pliki winny być zapisane w następujący sposób:

kowalskiprojekt,kowalskireferat,kowalskidane,kowalski ……

D. Wykładowca dokonuje sprawdzenia referatu i wysyła mail o zaliczeniu referatu które student drukuje i zamieszcza w referacie.

UWAGA !!!!!

Brak potwierdzenia zaliczenia refeartu powoduje brak możliwości przystąpienia do egzaminu czy kolokwium zaliczeniowego.

F.Zaliczenie referatu następuje po przekazaniu kompletnego referatu w formie papierowej wydruku oraz sprawdzeniu samodzielności wykonania -pytania kontrolne..

6.Referaty winny być opracowane na poziomie akademickim  zgodnie z wytycznymi wykonywania ćwiczeń projektowych i referatów zamieszczonych na stronie internetowej.

7.Konsultacje w zakresie referatów i ćwiczeń projektowych odbywają się na zajęciach zgodnie z harmonogramem lub drogą mailową.

8.Seminarium  Dyplomowego zakres:

 

 1. Zajęcia w zakresie tematyki ,struktury, metodologii wykonywania prac inżynierskich.
 2. Pomoc w wyborze tematu pracy, sformułowaniu założeń i warunków brzegowych pracy.
 3. Planowanie prac  dyplomowych i inżynierskich.
 4. Dobór podstaw prawnych ,teoretycznych, literatury,
 5. Stała korekta  pracy.
 6. Dostępność do sprzętu diagnostycznego w zakresie diagnostyki budynków.
 7. Dostępność do Laboratoriów WST.
 8. Przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point(ppt) do obrony.
 9. Przygotowanie do obrony i egzaminu inżynierskiego.

 

9. Praktyki Studenckie i  Dyplomowe w zakresie realizacji inwestycji i projektowania  zgodnie z wymaganiami uczelni w: 

Biurze Projektowym Konstruktor w Chrzanowie ul.Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanow

www.biurokonstruktor.com.pl

lub

Biurze Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z zakresu Budownictwa

www.rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl

 

Stały dostęp i pomoc jest realizowania za pomocą:

 

10.Strona internetowa z materiałami dydaktycznymi:

 

www.wykladowca.biurokonstrukor.com.pl

 

11.Dane kontaktowe wykładowcy, dostępność:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

tel. 32 623 50 18

fax.32 625 06 23

tel. kom.602 32 61 61

 

NAZWA PLIKU
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqqfhg0Ns3wJMRJAczUb_MDLM0c4INUJdzgxBLoM3TFWcOo3Kb4b0m-Axh
Plik w formacie
.PDF
01-ZASADY OGÓLNE ZALICZENIA PRZEDMIOTU LINK 
student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik