DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK Ph. D.

PREZENTACJA

(kliknij aby uruchomić prezentacje)

 DOCTORATE IN CIVIL ENGINEERING DCE UNW NY USA

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

SĄDÓW OKRĘGOWYCH W KATOWICACH, GLIWICACH, CZĘSTOCHOWIE, KRAKOWIE I BIELSKU BIAŁEJ

BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

WYKŁADOWCA AKADEMICKI

RZECZOZNAWCA DO SPRAW JAKOŚCI MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ

BIEGŁY SKARBOWY Z  ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ

CZŁONEK ŚLĄSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, POLSKIEGO ZAWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

 

CZŁONEK NR 435623 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL ENGINEERING

IBASE ,ZURICH, SWITZERLAND

CZŁONEK NR SNM 10100054192 INTERNATIONAL RESEARCH ENGINEERS AND DOCTORS

UNIVERSAL ASOCIATION OF CIVIL,STRUCTURAL AND ENVIROMENTAL ENGINEERS

IRED UCASE, NEW YORK,USA

 

 

 

Informacja zawodowa.

Krzysztof Stefan Michalik ur.10 lutego 1956 w Trzebini, małopolskie magister inżynier budownictwa lądowego, doktor inżynierii cywilnej d.c.e..,główny projektant inwestycji budowlanych konstruktor, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy z zakresu budownictwa , ekspert z zakresu budownictwa , wykładowca akademicki, żeglarz, pilot samolotowy, właściciel Biura Projektowego „Konstruktor” i Biura Rzeczoznawców Budowlanych i Biegłych z Zakresu Budownictwa w Chrzanowie.

 Urodzony w 10 lutego 1956 w Trzebini woj. małopolskie, ukończył Liceum Ogólnokształcące w Trzebini o profilu matematyczno -fizycznym, w latach 1976-1981 dzienne studia wyższe magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego , studiował fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 1981-89 pracownik zarządzający i techniczny w przedsiębiorstwach budowlanych, w latach 1982-1986 asystent projektanta ,projektant Biuro Projektowe-Zespół Usług Projektowych w Chrzanowie , w latach 1989-1991 pobyt w USA, od roku 1991 właściciel Biura Projektowego ”Konstruktor” w Chrzanowie, od roku 2008 wykładowca na Wydziale Architektury ,Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Katedra Budownictwa.

Wykształcenie.

1975-1976 studia dzienne   Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyczno-Fizyczny

1976-1981-studnia dzienne magisterskie Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego

         magister inżynier budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane

1983-86-uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania, opiniowania i projektowania wszelkich obiektów budowlanych

1992-1996 i od,2013 roku Biegły Sądowy z Zakresu Budownictwa Sadu Okręgowego w Katowicach.

1998-uprawnienia i tytuł Rzeczoznawca Budowlany powołany przez Wojewodę Katowickiego, wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

2004-Studia Doktoranckie ,uzupełniające ‘distance learnig”University of North West , Nowy York,USA,2004

2004-Doktor Inżynierii Cywilnej University of North West , Doctorate In Civil Engeneering .D.C.E. Nowy York,USA,2004,

Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Posiada ponad 32 lat praktyki zawodowej w zakresie przygotowania inwestycji, realizacji obiektów budowlanych, inżynieryjnych, infrastruktury technicznej i drogowej, technologii, projektowania dużych inwestycji budowlanych, skomplikowanych konstrukcji budowlanych, opiniii ekspertyz budowlanych w tym na terenach oddziaływań górniczych, czynny Główny Projektant, Inspektor Nadzoru. Kierownik Budowy,Rzeczoznawca Budowlany,Biegły Sądowy z Zakresu Budownictwa .

Autor wielu projektów, ekspertyz budowlanych ,opinii technicznych, raportów inwestycyjnych w zakresie budownictwa miejskiego, przemysłowego, handlowego i infrastruktury technicznej.

Członek Ślaskiej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/BO/8495/13 

1.Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu     Materiałów Budowlanych w Gliwicach

2.Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

3.Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

4.Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową - Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

5.Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego .

6.Uprawnienia budowlane nr 629/86 z dnia 17.12.1986 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania bez ograniczeń Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

7.Pismo nr prez.adm0151/61/92 z dnia 01.07.1992 w sprawie ustanowienia biegłym sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach Prezes Sądu Wojewódzkiego w Katowicach oraz decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nr Adm.051-148/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

8.Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomościAgencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

9.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

10.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w Katowicach

11.Uprawnienia i nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004

12.Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego nr 116/98/R w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych.

Działalność zawodowa.

1981-89-Chrzanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Chrzanowie: inżynier budowy, kierownik budowy, kierownik zespołu budów, realizacja osiedli mieszkaniowych Chrzanów, Libiąż, Trzebinia wraz z infrastrukturą techniczną, inżynieryjną i obiektami towarzyszącymi: szkoły, przedszkola. pawilony handlowe, drogi, uzbrojenie, opracowania racjonalizatorskie w zakresie technologii wykonywania robót montazowych

1982-1988-Biuro Projektowe-Zespół Usług Projektowych w Chrzanowie, asystent projektanta, projektant, projektowanie budynków mieszkalnych, usługowych, wzmocnienia na oddziaływania górnicze, budowle, architektura i konstrukcje

1989-1991    Castle Builders Inc., Redfern Design ,Inc. Chicago, Il, USA, pracownik fizyczny, kierownik robót budowlanych, główny kierownik robót budowlanych, realizacja budynków mieszkalnych ,usługowych, przebudowy, modernizacje

od 1991 właściciel Biura Projektowego „Konstruktor” i Biura Rzeczoznawców Budowlanych i Biegłych z zakresu Budownictwa w Chrzanowie, główny projektant inwestycji, rzeczoznawca budowlany, inspektor nadzoru, główny projektant wielu obiektów budowlanych i inżynieryjnych, projekty i realizacje ponad 5000 obiektów: mieszkaniowe, osiedla, usługowe, handlowe, przemysłowe, hotelowe, służby zdrowia , kompleksowe projekty inwestycji, projekty drogowe, opinie i ekspertyzy budowlane.

od 2008 wykładowca Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ,Katedra Budownictwa ,Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, wykłady i ćwiczenia projektowe w zakresie przedmiotów zawodowych Budownictwo Miejskie, Zabezpieczenia Budynków na Terenach Górniczych, Technologia Robót Budowlanych ,Seminarium, Dyplomowe, promotor prac dyplomowych ,recenzent prac dyplomowych,

Wybrane opracowania i ekspertyzy.

1.Ekspertzy w zakresie uszkodzonych oddziaływaniami górniczymi budynków-budynki w Jaworznie ,Libiążu, Żarkach,Balinie ponad 1000 opracowań..

2.Ekspertyzy budowlano-górnicze Libiąż, Jaworzno.

3.Ekspertzy w zakresie wzmocnienia i możliwości wzmocnienia konstrukcji nośnych budynków usługowych Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Patologii, Wydział Farmakologii

4.Ekspertyzy techniczne w zakresie hal przemysłowych Kanuff Polska -Jaworzno

5.Ekspertzy w zakresie budynków zabytkowych Kraków ,Chrzanów, Jaworzno

6.Raporty w zakresie wytwórnie asfaltu i betonu

7.Ekspertyzy w zakresie budynków SUM

8.Koncepcje architektoniczne Lotnisko Muchowiec ,Strefa Aktywności Gospodarczej Chrzanów, Osadnik Chrzanów

Publikacje :

1.O Lotnisku Muchowiec

2.Przełom osadnik,rynek,chrzanów,przebudowa Trzebinia

3,TV Katowice

4.Procedury administracyjne w budownictwie –ksiązka w przygotowaniu

5.Historia budownictwa i zabytków techniki w Zagłębiu Krakowskim-monografia w opracowaniu.

 

Działalność dydaktyczno-naukowa

Zainteresowania naukowe: Procedury Administracyjne w Budownictwie, Budownictwo Miejskie, Szkody Górnicze, Diagnostyka Budynków, Sztywność przestrzenna budynków szkieletowych

Autorskie wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów podstawowych WST Katowice na kierunku Budownictwo:

Technologia Robót Budowlanych-Roboty Ziemne- II rok

Zabezpieczenia Budynków na Terenach Górniczych-III rok

Budownictwo Miejskie-IV rok.

Seminarium Dyplomowe-IV rok

Wkłady monograficzne i specjalistyczne w zakresie praktycznych aspektów prawa budowlanego przy realizacji inwestycji budowlanych w różnych instytucjach.

Promotor ok.20 prac inżynierskich, recenzent wielu prac, praca inżynierskich pozytywnie oceniona przez Komisję Akredytacyjną.

Działalność projektowa i realizacyjna:

Projekty i realizacje :Główny Projektant, Rzeczoznawca Budowlany , Inspektor Nadzoru, Nadzór Autorski

1.Centra Handlowe ,pawilony handlowe :”Intermarche” Trzebinia, Chrzanów, Końskie, Ruda Śląska, Przeworsk

2.”Lidl” wraz infrastrukturą ,uzbrojeniem,drogami,parkingami-Chrzanów,Libiąż,Trzebinia,”Biedronka” Chrzanów, Chełmek, ”Carrefour” ,”Lewiatan”Chrzanów, Hala Targowa-Chrzanów i inne

3.Osiedla mieszkaniowe –budynki wielorodzinne, osiedla budynków mieszkalnych Jaworzno, Kraków, Wieliczka, Chrzanów

4.Budynki usługowe w starej zabudowie: Jaworzno, Chrzanów ,Trzebinia, Mysłowice,Kraków

5.Budynki hotelowe, centra konferencyjne Kraków, Trzebinia, Chrzanów,

6.Budynki służby zdrowia : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Patologi w Katowicach, Wydział Farmakologii w Zabrzu

7.Budynki użyteczności publicznej, ośrodki zdrowia :Chrzanów, Trzebinia, Spytkowce

8.Szkoły, sale sportowe: Chrzanów ,Trzebinia, Jaworzno, przebudowy i modernizacje

Stadiony sportowe: Orlik Trzebinia ,Oświęcim,Chrzanów

9.Budynki przemysłowe i instalacje :Wytwórnia Styropianu Chrzanów, Wytwórnia Pianki Budowlanej Tychy, Ocynkownia Śląsk, hale magazynowe, Wytwórnie Asfaltu Jaworzno, Czechowice, Trzebinia, Wytwórnie Betonu Jaworzno, Chrzanów, Krzeszowice, Trzebinia,

10.Stacje paliw i obsługi pojazdów: Chrzanów. Libiąż, Trzebinia, Ruda Śląska, Przeworsk, Końskie, Chełmek, Kraków

11.Projekty drogowe: Wieliczka, Niepołomice, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Chełm, Imielin

12.Raporty inwestycyjne ,koncepcje urbanistyczne, architektoniczne :Lotnisko Muchowiec, Osadnik Chrzanów, Centra Logistyczne, przebudowy miast Trzebinia,

13.Ekspertyzy techniczne ,opinie, orzeczenia budowlane, audyty energetyczne :budynki i budowle-Polska Południowa,

Odznaczenia ,wyróżnienia.

Brązowy Krzyż Zasługi-1978

Honorowa Złota Odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Nagrody i Wyróżnienia na Regionalnych Wystawach Budownictwa 2002-2005,

Nominacja do Projektu Modernizacji roku 2008,

Honorowa Złota Odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Wyróżnienia branżowe, dyplomy

 

** IABSE

 

International Association for Bridge and Structural Engineering Zurich, Switzerland

 

The International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) is a scientific / technical Association, comprising of members in 100 countries and counting 48 National Groups worldwide. Founded in 1929 it has its seat in Zurich, Switzerland. The President of IABSE (2013-2016) is David A. Nethercot, UK. IABSE deals with all aspects of structural engineering: the science and art of planning, design, construction, operation, monitoring and inspection, maintenance, rehabilitation and preservation, demolition and dismantling of structures, taking into consideration technical, economic, environmental, aesthetic and social Aspects. The term "Structures" includes bridges, buildings and all types of civil engineering structures, Composed of any structural material.

 

**IRED UACSE

 

International Research Engineers and Doctors Universal Association of Civil, Structural And Environmental Engineers
New York, USA

 

International Research Engineers and Doctors New York, USA UACSE stands for Universal Association of Civil, Structural and Environmental Engineers. UACSE is registered non-profit society to promote research. UACSE publishes its journals and organizes coferences. IRED welcome professors and Industry professional and Researchers who want to join UACSE. Universal Association of Civil, Structural and Environmental Engineers is an association for Engineers in the field of Civil, Structural and Environmental Engineering and other Related areas. IRED Headquarters 42 Broadway, Suite 12-217, New York,NY 10004, USA Tel: +1-(212) 901-3781  Fax: +1-(212) 901-3786.

 

1 2 

Dr.dipl.eng.Krzysztof Michalik M.Sc.,Ph.D.,DCE

member of IABSE Individual Membership number 435623

Dr.dipl.eng.Krzysztof Michalik MSc,DCE

senior member of IRED UACSE nr SNM 10100054192

 

 

Ph.D.

student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik