BUDOWNICTWO MIEJSKIE  

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

    Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z  przestrzenną pracą konstrukcji budynków, modelami obliczeniowymi różnych rodzajów konstrukcji budynków przy analizach statycznych, dynamicznych i wytrzymałościowych, zasadami projektowania budynków wysokich jak również poznanie rodzajów budynków i systemów, zasad kształtowania konstrukcji budynku, schematów pracy przestrzennej konstrukcji nośnych budynku, rodzajów złączy i połączeń w budynkach, modeli obliczeniowych: jednowymiarowych, ramowych, pasmowych i  elementów skończonych, warunków współpraca konstrukcji budynków z podłożem gruntowym, prezentacja przykładów obliczeń statycznych i projektowania elementów budynków: ścianowych, szkieletowych, płytowo-słupowych, trzonowych, powłokowych specjalnych. Poznanie  obciążeń charakterystycznych dla budynków wysokich, obciążeń wiatrowych, sejsmicznych, para sejsmicznych  i nietypowych budynków.

 

   Przedmioty związane z Budownictwem Miejskim to Wytrzymałość materiałów, Budownictwo ogólne, Mechanika budowli, Mechanika gruntów, Konstrukcje betonowe, murowe i stalowe

 

   Forma i warunki zaliczenia przedmiotów : egzamin pisemny i ustny, projekt techniczny elementy konstrukcji budynku szkieletowego wielorodzinnego, wielokondygnacyjnego.

 

ZAKRES  PODSTAWOWY.

 

1.WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM  MIEJSKIM. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI  NOŚNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM.

   1.1.WYMAGANIA UŻYTKOWE.

   1.2.BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

   1.3.WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNE.

   1.4.TRWAŁÓŚĆ KONSTRUKCJI  BUDOWLANYCH.

   1.5.SZTYWNOŚĆ PRZESTRZENNA BUDYNKU.

   1.6.DYLATACJE.

2.SZTYWNOŚĆ PRZESTRZENNA  BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH. RODZAJE BUDYNKÓW I SYSTEMÓW KONSTRUKCYJNYCH.

   2.1.WPROWADZENIE.

   2.2.USTROJE ŚCIANOWE.

   2.3.USTROJE TRZONOWE.

   2.4.USTROJE POWŁOKOWE.

   2.5.TĘŻNIKI POZIOME.

   2.6.SCHEMATY OBLICZNIOWE.

   2.7.KONSTRUKCJE STROPÓW.

   2.8.POŁĄCZENIA ŚCIAN I STROPÓW.

3.OCIĄŻENIA BUDYNKÓW MIEJSKICH.

4.POSADOWIENIE BUDYNKÓW.

5.METODY OBLICZEŃ BUDYNKÓW.

3.KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKCJI BUDYNKU, SCHEMATY STATYCZNE PRACY.

4.PRACA PRZESTRZENNA KONSTRUKCJI NOŚNEJ BUDYNKU.

5.ZŁĄCZA I POŁĄCZENIA W BUDYNKACH.

6.MODELE OBLICZENIOWE: JEDNOWYMIAROWE, RAMOWE, PASMOWE, ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

7.WSPÓŁPRACA KONSTRUKCJI BUDYNKÓW Z PODŁOŻEM GRUNTOWYM.

8.OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW BUDYNKÓW: ŚCIANOWYCH, SZKIELETOWYCH, PŁYTOWO-SŁUPOWYCH, TRZONOWYCH, POWŁOKOWYCH, SPECJALNYCH.

9.OBCIĄŻENIA PARASEJSMICZNE I NIETYPOWE BUDYNKÓW.

 

  ZAKRES ROZSZERZONY.

 

10.BUDYNKI WIELORODZINNE I WIELOKODYGNACYJNE.

11.BUDYNKI SZKIELETOWE

12.BUDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI.

13.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ.

14.BUDYNKI ŻELEBETOWE PREFABRYKOWANE.

15.BUDYNKI ŻELBETOWE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ.

16.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM.

17.KONSTRUKCJE SZKIELETOWE  Z DREWNA KLEJONEGO.

18.KSZTAŁTOWANIE BUDYNKÓW HALOWYCH.

19.HALE O KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO.

20.HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ.

21.HALE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ.

22.BUDYNKI MIEJSKIE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU.

23.KONSTRUKCJE BUDOWLANE DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI.

24.HISTORIA BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO.

NAZWA PLIKU
 
Plik w formacie
.PDF
1.CEL I ZAKRES WYKŁADÓW 
TU KLIKNIJ
2.ZAKRES WYKŁADÓW TU KLIKNIJ
3.TEMATY REFERATÓW TU KLIKNIJ
PODSTAWOWA LITERATURA DO TEMATU BUDOWNICTWO MIEJSKIE
  TU KLIKNIJ                 
ZASADY OPRACOWANIA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH I REFERATÓW  Z PRZEDMIOTU BUDOWNICTWO MIEJSKIE
TU KLIKNIJ
WYKŁAD BUDOWNICTWO MIEJSKIE CZ1
TU KLIKNIJ
WYKŁAD BUDOWNICTWO MIEJSKIE CZ2
TU KLIKNIJ
student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik