IMG 6466

MGR INŻ.TOMASZ GĄSIOROWSKI

ASYSTENT WYKŁADOWCY  DR INŻ.KRZYSZTOFA MICHALIKA

W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW:

 • TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH
 • ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH
 • BUDOWNICTWO MIEJSKIE

 

Inżynier Budownictwa w specjalności  Budownictwo mieszkaniowe
Inżynier  Technologii Chemicznej w zakresie Energochemicznego Przetwórstwa Węgla
Magister Technologii Chemicznej w zakresie Gospodarki Paliwami i Energią.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Dyrektor Biura Projektowego KONSTRUKTOR w Chrzanowie.

 • Główny Projektant, audytor energetyczny, specjalista w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji w Budynkach.
 • Specjalista w zakresie procedur administracyjnych , Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 
 • asystent Rzeczoznawcy Budowlanego
 • asystent Biegłego Sądowego w Zakresie Budownictwa

Obszary działania:

 • kierowanie zespołami projektantów z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji oraz branży drogowej, kompleksowe zarządzanie projektami, kierowanie zespołami na wszystkich etapach cyklów realizacyjnych przedsięwzięć, aktywny udział w pracach analityczno-projektowych;
 • aktywny udział w pracach zespołów w obszarach doradczych i konsultingowym;
 • zarządzanie projektami (wdrożeniowymi i integracyjnymi);
 • współudział i reprezentacja firmy w działaniach marketingowych.
 • współudział w wykonywaniu ekspertyz i opinii sądowych.
 • 6 lat doświadczenia praktyka indywidualna
 • 7 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym Konstruktor – obecnie.
student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik